Archive for Luty, 2010

Porównywanie dat w ActionScript

Implementując pewną funkcjonalność stanąłem przed prostym problemem porównania dwóch dat. W ActionScript do tego celu służy klasa ObjectUtil,
a w niej metoda compareDate.

public static function dateCompare(a:Date, b:Date):int
{
				if (a == null && b == null)
					return 0;

				if (a == null)
					return 1;

				if (b == null)
					return -1;

				var na:Number = a.getTime();
				var nb:Number = b.getTime();

				if (na < nb)
					return -1;

				if (na > nb)
					return 1;

				return 0;
}

Jam można zauwazyć wewnątrz metody daty porównywane są na podstawie zwróconej ilości milisekund od roku 1970 metodą getTime. Potrzebowałem jednak czegoś bardziej specyficznego, mianowicie chciałem porównać daty pomijając przy tym czas (godziny, minuty itd.). Utworzyłem w tym celu nową metodę w której trzeci parametr określa taką możliwość.

public function compareDate(a:Date, b:Date, compareWithTime:Boolean=false):int
{
				var aa:Date;
				var bb:Date;

				if (a == null && b == null)
				{
						return 0;
				}

				if (a == null)
				{
						return 1;
				}

				if (b == null)
				{
						return -1;
				}

				if (compareWithTime)
				{
						return ObjectUtil.dateCompare(a, b);
				}
				else
				{
						//porownanie bez czasu
						//tworze nowe obiekty dat wylaczajac przy tym czas
						aa = new Date(a.fullYear, a.getMonth(), a.getDate());
						bb = new Date(b.fullYear, b.getMonth(), b.getDate());

						return ObjectUtil.dateCompare(aa, bb);
				}
}

Przeprowadziłem test dla dwóch dat i otrzymałem następujące wyniki:

var dOne:Date = new Date(2010, 2, 20, 12, 12, 12);
var dTwo:Date = new Date(2010, 2, 20, 12, 11, 12);

var resultOne:int = compareDate(dOne, dTwo, false);
var resultTwo:int = compareDate(dOne, dTwo, true);

//resultOne = 0; dOne = dTwo
//resultTwo = 1; dOne > dTwo