Archive for Kwiecień, 2009

Konwersja liczb binarny => dziesiętny i nauka po fakcie. ;)

W swoim projekcie z algorytmów genetycznych potrzebowałem przekonwertować liczbę zapisaną w systemie binarnym na system dziesiętny.
Liczba ta była przechowywana w tablicy typu int.

Utworzyłem taką oto funkcję konwertującą liczby z systemu binarnego na dziesiętny „na piechotę” ;):

public int ConvertFromBinaryToInt(int[] binaryNum)
{
  //Wykladnik potegi
  int power = 0;
  //Aktualna wartosci
  int value = 0;
  //Czytam zawartosc tablicy od konca
  for (int i = binaryNum.Length - 1; i >= 0; i--)
  {
     //Jesli napotkam w tablicy 1
     if (binaryNum[i] == 1)
     {
       //value + 2^power
       value += (int)Math.Pow(2, power);
     }
     power++;
   }

   return value;
}

Zorientowałem się jednak po napisaniu powyższej metody że można to osiągnąć w trywialny sposób:

public int ConvertFromBinaryToInt(int[] binaryNum)
{
 object[] objArray = new object[binaryNum.Length];
 binaryNum.CopyTo(objArray, 0);
 //lacze zawartosc tablicy
 //object[] w jeden string
 string str = String.Concat(objArray);

 //Konwersja na system
 //dziesietny z dwojkowego
 return Convert.ToInt32(str, 2);
}

Chyba każdemu zdarzyło się napisać coś, a dopiero później dojść do wniosku, że można było to osiągnąć w dużo prostszy sposób. ;)